default_mobilelogo

 Шаноўныя выпускнікі!

Кафедра беларускай філалогіі

УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”

 ІНФАРМУЕ

 КАЛІ ВЫ МАЕЦЕ НАМЕР ПАШЫРЫЦЬ СВАЕ ВЕДЫ

ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ,

КАЛІ ВЫ ПЛАНУЕЦЕ ПАСТУПАЦЬ

 НА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ “БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ” НАШАГА ЎНІВЕРСІТЭТА,

ЗАПРАШАЕМ

НАВЕДАЦЬ

ШКОЛУ ЮНАГА ФІЛОЛАГА

ГЭТА ДАСЦЬ МАГЧЫМАСЦЬ:

  • павысіць і пашырыць сваю моўную і камунікатыўную культуру;
  • удасканаліць літаратурную і культурную кампетэнцыю;
  • атрымаць кансультацыі па беларускай літаратуры да выпускных і ўступных экзаменаў (уменне глыбока аналізаваць твор; прасочваць з’явы гістарычнага развіцця літаратуры, выяўляць асноўныя адметнасці стылю пісьменніка і інш.);
  • папрацаваць з тэстамі па беларускай мове і многае іншае.

Заняткі ў школе будуць праходзіць па нядзелях з 10 да 13 гадзін па адрасе:

г. Гродна, вул. Леніна, 32, аўд. № 3.

Кіраўнік школы –Лебядзевіч Дзмітрый Мікалаевіч, к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры беларускай філалогіі (р.т. 770964, х.т. 691800, +3758832741 (МТС)) 

ПРАГРАМА ШКОЛЫ “ЮНЫ ФІЛОЛАГ” (Беларуская літаратура) 

Дата

Назва тэмы

Выкладчык

25.11.2018 г.

Літаратура эпохі Сярэднявечча і Адраджэння. Літаратура барока, класіцызму і Асветніцтва

к.ф.н., дацэнт Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч

16.12.2018 г.

Новая беларуская літаратура ХІХ ст. Рамантызм як вядучы літаратурны напрамак. Літаратура сентыменталізму і рэалізму. Творчасць Яна Баршчэўскага, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча і інш.

к.ф.н., дацэнт Лебядзевіч Дзмітрый Мікалаевіч

 

20.01.2019 г.

Беларуская літаратура пачатку ХХ стагоддзя (Янка Купала, Якуб Колас).  Творчасць Максіма Багдановіча, Алеся Гаруна, Максіма Гарэцкага, Змітрака Бядулі

к.ф.н., дацэнт

Сабуць Аліна Эдмундаўна

 

17.02.2019 г.

 

Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя. Літаратура Заходняй Беларусі

Творчасць Уладзіміра Дубоўкі, Андрэя Мрыя, Міхася Зарэцкага

Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Творчасць Петруся Броўкі, Кузьмы Чорнага, Максіма Танка, Пімена Панчанкі

ст. выкладчык Тарасава Святлана Мікалаеўна

 

24.02.2019 г.

Кансультацыя па тэстах

к.ф.н., дацэнт

Сіплівеня Жанна Сямёнаўна

17.03.2019 г.

Кансультацыя па тэстах

к.ф.н., дацэнт

Шандроха Нона Эдмундаўна

24.03.2019 г.

Кансультацыя па тэстах

к.ф.н., дацэнт

Маршэўская Валянціна Васільеўна

14.04.2019 г.

Беларуская літаратура пасляваеннага часу (да сярэдзіны 1960-х гг).

Творчасць Івана Мележа, Андрэя Макаёнка, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча

ст. выкладчык

Тарасава Святлана Мікалаеўна

 

 

21.04.2019 г.

Беларуская літаратура перыяду 1966 – 1985 гадоў (Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Міхась Стральцоў, Ніл Гілевіч, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка, Рыгор Барадулін, Яўгенія Янішчыц)

ст. выкладчык Тарасава Святлана Мікалаеўна

 

12.05.2019 г.

Беларуская літаратура на сучасным этапе. Паэзія. Проза. Драматургія.

Кандыдат філалагічных навук

Аляшкевіч Таццяна Анатольеўна

19.05.2019 г.

Пытанні тэорыі літаратуры (змест і форма, сюжэт, кампазіцыя, тэматыка, праблематыка, пафас твора, асноўныя паняцці вершаскладання)

Кандыдат філалагічных навук

Аляшкевіч Таццяна Анатольеўна