default_mobilelogo

 

Шаноўныя вучні старэйшых класаў

 сярэдніх агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і гімназій

г.Гродна і Гродзенскай вобласці!

 

Кафедра беларускай філалогіі УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

 

ІНФАРМУЕ:

 

КАЛІ ВЫ МАЕЦЕ НАМЕР ПАГЛЫБІЦЬ СВАЕ ВЕДЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ, А ТАКСАМА ПЛАНУЕЦЕ ПАСТУПАЦЬ НА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ “БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ” НАШАГА ЎНІВЕРСІТЭТА, ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ

 

ШКОЛУ БЕЛАРУСКАГА ФІЛОЛАГА

 

ГЭТА ДАСЦЬ МАГЧЫМАСЦЬ:

  • удасканаліць моўную, літаратурную і культурную кампетэнцыі;
  • атрымаць кансультацыі па беларускай мове і літаратуры да ўступных экзаменаў;
  • папрацаваць з тэстамі па беларускай мове і многае іншае.

 

Арганізатар Школы беларускага філолага – кафедра беларускай філалогіі філалагічнага факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы.

Кіраўнік Школы беларускага філолага – Шандроха Нона Эдмундаўна,

кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі

(р.т. 770964, х.т. 441755, маб. +375295860088 (МТС)

Навучанне ў ШБФ бясплатнае. Тэрмін навучання з 7 снежня 2019 г. па 30 мая 2020 г.

У канцы навучальнага года вучням пры ўмове рэгулярнага наведвання імі заняткаў выдаецца сертыфікат аб заканчэнні Школы беларускага філолага.

Заняткі ў ШБФ будуць праходзіць 2 разы ў месяц па суботах з 10 да 13 гадзін па адрасе:

г. Гродна, вул. Леніна, 32, аўд. № 3.

Арганізацыйны сход і першыя заняткі адбудуцца 7 снежня (субота) 2019 г.у 10.00 па адрасе: г. Гродна, вул. Леніна, 32, аўд. № 3.

Для паступлення ў ШБФ вучні запаўняюць заяўку, у якой указваюць

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

Месца вучобы і адрас школы

 

Клас

 

Дамашні адрас (+ індэкс)

 

Тэлефон (+ код)

 

E-mail

 

 

Заяўкі падаюцца на кафедру беларускай філалогіі на адрас:

г. Гродна, вул. Леніна, 32, каб. 19, e-mail: nshandroha@yandex.by, gkaranev@grsu.by

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ БЕЛАРУСКАГА ФІЛОЛАГА

 (Беларуская мова і літаратура) на 2019-2020 навучальны год

 

Дата

Тэма заняткаў

Выкладчык

07.12.2019 г.

Арганізацыйны сход. Знаёмства з планам работы Школы беларускага філолага. Метадычныя парады па падрыхтоўцы да экзамена па беларускай літаратуры і да ЦТ па беларускай мове.

Кансультацыя па тэстах да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Маўленне і тэкст. Асноўныя віды, формы, тыпы і жанры маўлення. Культура беларускага маўлення. Функцыянальныя стылі маўлення і іх моўныя асаблівасці.

 

Кіраўнік Школы беларускага філолага, к.п.н., дацэнт

Шандроха Нона Эдмундаўна

21.12.2019 г.

Літаратура эпохі Сярэднявечча і Адраджэння. Літаратура барока, класіцызму і Асветніцтва

к.ф.н., дацэнт

Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч

04.01.2020 г.

Новая беларуская літаратура ХІХ ст. Рамантызм як вядучы літаратурны напрамак. Літаратура сентыменталізму і рэалізму. Творчасць Я.Баршчэўскага, В.Дуніна-Марцінкевіча, Ф.Багушэвіча і інш.

к.ф.н., дацэнт

Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч

18.01.2020 г.

Беларуская класічная літаратура пачатку ХХ стагоддзя (Творчасць Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча).

к.ф.н., дацэнт

Сабуць Аліна Эдмундаўна

 

01.02.2020 г.

Беларуская класічная літаратура пачатку ХХ стагоддзя (Творчасць Цёткі, З.Бядулі, А.Гаруна, М.Гарэцкага і інш.).

к.ф.н., дацэнт

Сабуць Аліна Эдмундаўна

 

15.02.2020 г.

Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя і перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Беларуская літаратура перыяду 1966 – 1985 гадоў (І.Шамякін, В.Быкаў, М.Стральцоў, Н.Гілевіч, І.Чыгрынаў, І.Навуменка, Р.Барадулін, Я.Янішчыц).

ст. выкладчык

Тарасава Святлана Мікалаеўна

 

29.02.2020 г.

Кансультацыя па тэстах да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Фанетыка і арфаэпія. Арфаграфія. Правапіс вялікай і малой літар. Правілы напісання слоў разам, праз злучок і асобна. Абрэвіятуры і графічныя скарачэнні.

к.ф.н., дацэнт

Сіплівеня Жанна Сямёнаўна

14.03.2020 г.

Кансультацыя па тэстах да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў. Лексікалогія. Фразеалагізмы, іх значэнне і ўжыванне. Беларускія прыказкі і прымаўкі.

к.ф.н., дацэнт

Хлусевіч Ірына Міхайлаўна

28.03.2020 г.

Кансультацыя па тэстах да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Марфалогія. Іменныя (назоўнік, прыметнік, лічэбнік і займеннік) і службовыя часціны мовы, іх лексіка-граматычныя катэгорыі, асаблівасці ўжывання і правапіс.

к.ф.н., дацэнт

Якалцэвіч Марыя Антонаўна

25.04.2020 г.

Кансультацыя па тэстах да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Словазлучэнне. Просты ўскладнены сказ і яго пунктуацыя. Аднасастаўныя і двухсастаўныя сказы. Складаны сказ і яго віды. Пунктуацыя ў складаных сказах.

к.ф.н., дацэнт

Маршэўская Валянціна Васільеўна

16.05.2020 г.

Пытанні тэорыі літаратуры (змест і форма, сюжэт, кампазіцыя, тэматыка, праблематыка, пафас твора, асноўныя паняцці вершаскладання).

к.ф.н., дацэнт

Аляшкевіч Таццяна Анатольеўна

30.05.2020 г.

Падвядзенне вынікаў працы Школы беларускага філолага. Уручэнне сертыфікатаў аб заканчэнні Школы беларускага філолага.

Загадчык кафедры беларускай філалогіі, к.ф.н., дацэнт Садоўская Алена Станіславаўна, кіраўнік Школы беларускага філолага, к.п.н., дацэнт Шандроха Нона Эдмундаўна